Katalog > Hygiene > Insektenschutz > Insektenfallen

Insektenfallen

Darstellung
A31016 Insekten-Falle 7000A MO-EL hellblau Masse: 71x79x118mm, Strom: 230V 50Hz, 3W
16.20 CHF
A31019 Insekten-Falle 7000A MO-EL orange Masse: 71x79x118mm, Strom: 230V 50Hz, 3W
16.20 CHF
A31017 Insekten-Falle 7000A MO-EL pink Masse: 71x79x118mm, Strom: 230V 50Hz, 3W
16.20 CHF
A31015 Insekten-Falle 7000A MO-EL weiss Masse: 71x79x118mm, Strom: 230V 50Hz, 3W
15.40 CHF
A31436 Insekten-Falle CRI-CRI 308A, 80W Masse: 685x200x380mm, 230V 50 Hz, 80W
278.00 CHF
A31024 Insekten-Falle CRI-CRI 309, 30W Masse: 355x155x315mm, 230V 50 Hz, 45W
157.50 CHF
A31014 Insekten-Falle Insectivoro Economy Masse: 245x220x340mm, Strom: 230V 50Hz, 55W
118.80 CHF
A31013 Insekten-Falle Insectivoro Sterilizer Masse: 245x200x340mm, Strom: 230V 50Hz, 75W
179.25 CHF
A31012 Insekten-Falle Mo-BUTTERFLY Edelstahl Masse: 112x435x400mm, 230V 50Hz, 40W
215.30 CHF
A31011 Insekten-Falle Mo-Plick 398 Edelstahl Masse: 400x170x270mm, 220-240V 50-60Hz, 20W
165.00 CHF